www.1944.waw.pl

Paperback ó www.1944.waw.pl ePUB ´
  Paperback ó www.1944.waw.pl ePUB ´ si zwyci ska."/>
 • Paperback
 • 332
 • www.1944.waw.pl
 • Marcin Ciszewski
 • Polish
 • 21 September 2018
 • 8392587928

About the Author: Marcin Ciszewski

Paperback ó www.1944.waw.pl ePUB ´ www.1944.waw.pl pdf, www.1944.waw.plwww.1944.waw.pl PDFMarcin Ciszewski jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacj historia najnowsza Od lat, cho nie uprawia historii zawodowo, pasjonuje si przebiegiem II Wojny wiatowej, ze szczeg lnym uwzgl dnieniem Kampanii Wrze niowej Najnowsza powie ukaza a si stycznia roku wcze iejsza ksi ka WAW mia a swoj premier w roku Pierwsza, pojawi a si si marca roku i do dzi zyska a sobie uznanie recenzent w i liczne grono fan w.


www.1944.waw.plPaperback ó www.1944.waw.pl ePUB ´ www.1944.waw.pl pdf, www.1944.waw.plwww.1944.waw.pl PDFZa my, e w czasy poprzedzaj ce wybuch Powstania Warszawskiego trafia kilkuset wsp czesnych o nierzy z pocz tku XXI wieku z nowoczesnym sprz tem, wyszkoleniem i wiedz Maj pewien wp yw na rzeczywisto , a tak e czas, aby starannie przygotowa t jedyn w swoim rodzaju operacj wojskow Czy konfrontacja przeszkolonych i wspieranych przez o nierzy GROM powsta c w z AK z doborowymi jednostkami Wehrmachtu i SS oka e si zwyci ska.

You may also like...

10 thoughts on “www.1944.waw.pl

 1. Lukasz says:

  Czy majac mozliwosc podrozy w czasie, mozna odmienic losy swiata Definitywnie nie Pomimo wielu staran naszych bohaterow po raz kolejny nie udalo sie w znaczacy sposob zmienic biegu historii Co prawda na krotko wydarzenia zmienily swoj bieg, ale po jakims czasi doszlo do swego rodzaju korekty, gdzie bieg historii wrocil na swoje tory Niestety taka jest chyba brutalna prawda Przeznaczenia nie da sie zmienic.Czytalem ta ksiazke z zapartym tchem Opisy sa swietne Szczegoly historyczne rowniez Czy majac mozliwosc podrozy w czasie, mozna odmienic losy swiata Definitywnie nie Pomimo wielu staran naszych bohaterow po raz kolejny nie udalo sie w znaczacy sposob zmienic biegu historii Co prawda na krotko wydarzenia zmienily swoj bieg, ale po jakims czasi doszlo do swego rodzaju korekty, gdzie bieg historii wrocil na swoje tory Niestety taka jest chyba brutalna prawda Przeznaczenia nie da sie zmienic.Czytalem ta ksiazke z zapartym tchem Opisy sa swietne Szczegoly historyczne rowniez Mozna sobie wyobrazic jak wygladala walka w powstanczej warszawie w 1944 Bezwzglednosc Niemcow Heroizm naszych przodkow.Grobicki stara sie jednak byc ponad tym wszystkim Jest Polakiem wywodzacym sie ze wspolczesnosci I pozostaje nim do konca Odnosze wrazenie, ze Grobicki dystansuje sie w pewnym sensie od rzeczywistosci powstanczej Bierze udzial w walkach Jednak bezinteresowna, bezwzgledna walka w powstaniu nie staje sie jego slepym celem zycia Chce przezyc powstanie Chce sie wyrwac z powstanczej rzeczywistosci Milosc do kobiety, rodziny sa wazniejsze Powrot do utraconego zycia wieku 21 wydaje sie byc jego celem nadrzednym i nie zamierza pograzyc sie beziteresownie w walki powstania warszawskiego Choziac sa inni, ktorzy na dobre sie angazuje, na przyklad major Grobicki On jest przykladem postaci, ktora nie marzy o powrocie do 21 wieku Chce walczyc i pokonac niemcow Odwrocic bieg historii uniknac okupacji sowieckiej.Wojtynskiemu udaje sie przezyc Ciszewski napisal kolejna czesc pt www.ru2012.pl Jestem ciekaw jak beda wygladaly dalsze losy Wojtynskiego w 2012 roku

 2. Jan says:

  Poprzedni oceni em na 3 gwiazdki i zdecydowa em si na obecn licz c, e b dzie to fajna przygoda czytelnicza, ale by o to rozczarowanie Obecna pozycja okaza a si r wnie by do mizerna, nie s dz aby warto by o si ga po kolejny tom.

 3. Ar-Feiniel says:

  Ksi ka www.1944.waw.pl pozostawi a po sobie pewien niesmak i pogard Nie wiem co bardziej mnie zdenerwowa o fakt e sympatyczni bohaterowie I tomu okazali si potwornymi egoistami view spoiler uznali e tylko im nale a o si wr ci do XXI wieku co ich obchodzili inni o nierze skoro zdecydowali si kontynuowa walk , oznacza o to przecie , e by o to spe nienie ich marze na ycie hide spoiler , czy te ich bezdenna g upota i bezmy lno Mo e i mieszkali sobie w spokoju w USA, ale Ksi ka www.1944.waw.pl pozostawi a po sobie pewien niesmak i pogard Nie wiem co bardziej mnie zdenerwowa o fakt e sympatyczni bohaterowie I tomu okazali si potwornymi egoistami view spoiler uznali e tylko im nale a o si wr ci do XXI wieku co ich obchodzili inni o nierze skoro zdecydowali si kontynuowa walk , oznacza o to przecie , e by o to spe nienie ich marze na ycie hide spoiler , czy te ich bezdenna g upota i bezmy lno Mo e i mieszkali sobie w spokoju w USA, ale znaj c histori musieli wiedzie co nieco o polskich realiach 1944 roku, a przynajmniej powinni zebra informacje, nawi za kontakty etc Wtedy by si tak e dowiedzieli od dow dztwa GROMu, e strona niemiecka by a ca kowicie wiadoma kim byli o nierze Pierwszego Samodzielnego Batalionu Rozpoznawczego, a tak e i znali wiele fakt w z przysz o ci np dzi ki wsp pracy Cuprysia i innych Czy nie u atwi oby to wszystkim ycia To by jednak oznacza o, e musieliby powiedzie innym kt rzy prawie uro li do roli wrog w o swoich planach, a do tego nikt si przecie nie kwapi , bo sprz t do przenoszenia w czasie w spos b oczywisty nale a tylko do grupy wybranych bleech Z mojego punktu widzenia, zas u yli sobie na manipulacj Majora Wojty skiego i gdyby nie to e z zasady preferuj Polak w, nawet bym si bardzo nie zmartwi a, gdyby ca a grupa przybysz w z Ameryki zosta a zlikwidowana przez Niemc w W moim mniemaniu za g upot trzeba p aci.I najwi kszy idiotyzm dlaczego kto nie zaproponowa innej daty godziny Powstania, skoro wiadomo by o, e Niemcy si go prawdopodobnie spodziewali

 4. Konrado says:

  It s fully understandable to those, who know polish history well, so I carry on with polish Pomys na ksi k chyba nawet lepszy ni 1939 Zn w te same postaci, ta sama wojna, ale adnych zmian dla tera niejszo ci.Czyta si wybornie, a uj e tak kr tko oraz a uj , e w niekt rych momentach autor nie polecia dalej Mam tu na my li rozmow Grobickiego z Niemcami, kt ra w moich wyobra eniach mog aby by du o bardziej gdybi ca Grobicki m g by spr bowa przekona Niemc w, e pomimo przegranej It s fully understandable to those, who know polish history well, so I carry on with polish Pomys na ksi k chyba nawet lepszy ni 1939 Zn w te same postaci, ta sama wojna, ale adnych zmian dla tera niejszo ci.Czyta si wybornie, a uj e tak kr tko oraz a uj , e w niekt rych momentach autor nie polecia dalej Mam tu na my li rozmow Grobickiego z Niemcami, kt ra w moich wyobra eniach mog aby by du o bardziej gdybi ca Grobicki m g by spr bowa przekona Niemc w, e pomimo przegranej ich kraj w XXI wieku i tak b dzie pot g gospodarcz i polityczn wiata, g wnie dzi ki przegranej wojnie Powinni opu ci Polsk jak najszybciej i rozpocz negocjacje z Aliantami Dzi ki wiedzy Grobickiego mogliby zyska du o wi cej Ostatecznie i tak kto by ich zdj , ale taka opcja trafi aby do mnie du o lepiej ni autorska wersja one man army

 5. Karol Wolański says:

  po debiutanckiej www.1939.com.pl nie ma ju taryfy ulgowej ksi ki nie doczyta em do ko ca 60% zaliczy em szkoda by o czasu s aba, s abiutka, momentami wydawa o mi si e to wypociny jakiego gimnazjalisty trudno o merotoryczn recenzj tak s abej ksi ki, ksi eczki raczej, opowiadania wr cz po debiutanckiej www.1939.com.pl nie ma ju taryfy ulgowej ksi ki nie doczyta em do ko ca 60% zaliczy em szkoda by o czasu s aba, s abiutka, momentami wydawa o mi si e to wypociny jakiego gimnazjalisty trudno o merotoryczn recenzj tak s abej ksi ki, ksi eczki raczej, opowiadania wr cz

 6. Moominboy says:

  Compared with vol 1 it sof the same And it works Again, you gain a tidbit of historic and military knowledge here and there but mostly it s a straight forward action book If it wasn t about history which I like and my hometown, I would have given it 3 stars.

 7. Radek says:

  Lekka, atwa i przyjemna Dobrze napisana.