Włosy Mamy

Hardcover õ Włosy Mamy PDF ´
  Hardcover õ Włosy Mamy PDF ´ dochodzi do wniosku, e przyczyna tkwi we w osach mamy, kt re sta y si ci kie i spl tane W osy mamy to niezwyk a opowie o chorobie depresji rodzica Prosta, wype niona metafor historia o narastaj cym chaosie w uczuciach dziecka, kt re samo pr buje zrozumie co , co jest dla niego niezrozumia e Samo pr buje dzia a , by m c odzyska spok j i poczucie bezpiecze stwa Poetycki j zyk Gro Dahle doskonale wsp graj cy z ilustracjami Sveina Nyhusa sprawiaj , e W osy mamy to r d o nie tylko g bokich prze y emocjonalnych, ale te wyj tkowych dozna artystycznych."/>
 • Hardcover
 • 32
 • Włosy Mamy
 • Gro Dahle
 • Polish
 • 25 September 2017
 • 8392746236

About the Author: Gro Dahle

Hardcover õ Włosy Mamy PDF ´ włosy epub, mamy pdf, Włosy MamyWłosy Mamy PDFGro Dahle born May is a Norwegian poet and writerShe was born in Oslo, and is a daughter of ystein Dahle She made her literary d but in with Audiens Audience , a collection of poetry Since then Dahle has written over books in different genres, among them a series of picture books for children in collaboration with her husband, Norwegian illustrator Svein NyhusGro Dahle has received several national awards for her work In she was the official festival poet at the Bergen International Festival In she won the Brage Prize for literature for Snill Nice , a picture book for children, and in the Best Children s Book Prize from the Norwegian Ministry of Culture for Sinna Mann Angry Man , a book about a boy witnessing domestic violenceDahle is a stylistically na ve, imaginative and burlesque writer often focusing on psychological problems and relations She lives and works on the island Tj me Dahle also gives lectures in creative writing in Norway and Sweden.


Włosy MamyHardcover õ Włosy Mamy PDF ´ włosy epub, mamy pdf, Włosy MamyWłosy Mamy PDFEmma ma najlepsz i najukocha sz mam na wiecie Mam , kt ra ma d ugie pi kne w osy Jednak coraz cz ciej mama le y tylko na sofie i jest przera liwie smutna Emma zastanawia si dlaczego mama nie odpowiada na jej wezwania, pro by, nie przygotowuje jej jedzenia pomimo, e Emma jest g odna Dziewczynka nie rozumie co si dzieje Staje si coraz bardziej przera ona i zagubiona W ko cu dochodzi do wniosku, e przyczyna tkwi we w osach mamy, kt re sta y si ci kie i spl tane W osy mamy to niezwyk a opowie o chorobie depresji rodzica Prosta, wype niona metafor historia o narastaj cym chaosie w uczuciach dziecka, kt re samo pr buje zrozumie co , co jest dla niego niezrozumia e Samo pr buje dzia a , by m c odzyska spok j i poczucie bezpiecze stwa Poetycki j zyk Gro Dahle doskonale wsp graj cy z ilustracjami Sveina Nyhusa sprawiaj , e W osy mamy to r d o nie tylko g bokich prze y emocjonalnych, ale te wyj tkowych dozna artystycznych.

You may also like...

10 thoughts on “Włosy Mamy

 1. Kine says:

  Kort, fin bok som tematiserer depresjon med fine illustrasjoner

 2. madziar says:

  W osy mamy s obecne w ca ej opowie ci, potrafi by pi kne i pe ne wiat a, gdy otulona nimi c reczka hu ta si z mam na hu tawce, ale mog te przekszta ci si w d ungl zamieszkiwan przez gro ne stwory, na kt re rzuca si z desperacj dziewczynka, uzbrojona jedynie w szczotk Historia przekazuje r ne tre ci na wielu poziomach na podstawowym jest to pi kne po czenie tekstu i kreski, splataj ce si w coraz bardziej szczeg ow perspektyw depresji mamy, widzianej oczyma dziecka, ale te W osy mamy s obecne w ca ej opowie ci, potrafi by pi kne i pe ne wiat a, gdy otulona nimi c reczka hu ta si z mam na hu tawce, ale mog te przekszta ci si w d ungl zamieszkiwan przez gro ne stwory, na kt re rzuca si z desperacj dziewczynka, uzbrojona jedynie w szczotk Historia przekazuje r ne tre ci na wielu poziomach na podstawowym jest to pi kne po czenie tekstu i kreski, splataj ce si w coraz bardziej szczeg ow perspektyw depresji mamy, widzianej oczyma dziecka, ale te istoty, kt ra chce pom c i bezwarunkowo kocha Pe no tu subtelnych przeno ni i por wna , z ka dym przeczytaniem ksi ki ods ani cych nowe aspekty Jest w ko cu opowie ci o strasznej chorobie, rozbijaj cej ycie rodziny i stwarzaj cej poczucie zagro enia tam, gdzie powinna by tylko mi o i ciep o

 3. Kirsikka71 says:

  Depression och ngest s alla kan f rst F r det finns tussar i tankarna och knutar p tr darna och h rvor i k nslorna Vem r mannen i h ret

 4. Gunilla says:

  Poetiskt och fint om en deprimerad mamma och hur en dotter engagerar sig f r att f bort tovorna ur mammans h r.

 5. Picture the book says:

  Beautiful The book is a perfect example of a shift that can be noticed in children literature, with the child character taking care of the parent, not the other way around.The books is very universal Harret Till Mamma Mother s hair tells a story of a mother who s having a bad day We don t know why, but does it really matter No The book shows that parents can have moments when they are not there for the child as much as they child would expect them to be They can t be happy all the ti Beautiful The book is a perfect example of a shift that can be noticed in children literature, with the child character taking care of the parent, not the other way around.The books is very universal Harret Till Mamma Mother s hair tells a story of a mother who s having a bad day We don t know why, but does it really matter No The book shows that parents can have moments when they are not there for the child as much as they child would expect them to be They can t be happy all the time and willing to cater every single need of the little ones The illustrations are equally good I love the cat, a little detail that adds so much Wonderful book I recommend

 6. Sofie Strömvall says:

  I love everything Beautiful text and poetry Beautiful pictures Emma is so cute Beautiful message Great characters With a happy ending for once From a childs perspective So sweet and beautiful written.